Szukaj...
A
pl
Europejski Tydzień Regionów i Miast
od 07 października 2019 do 10 października 2019, Justyna Bartnicka

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. To również swego rodzaju platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE.

Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 sesji roboczych, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów i dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku program jest dostosowany do konkretnego kontekstu programu UE. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Regiony i miasta uczestniczą w opracowywaniu większości polityk UE. Władze publiczne szczebla niższego niż krajowy w UE odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych (2 100 mld EUR rocznie) oraz dwie trzecie inwestycji publicznych (około 200 mld EUR), które często wydatkowane są według przepisów prawnych UE.

Od początku systematycznie oceniano wpływ tego wydarzenia. Uczestnicy podkreślali zwłaszcza, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z kolegami z innych krajów mają znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE. O wadze tego wydarzenia świadczy również znaczny oddźwięk medialny. Od wielu lat ok. 300 dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych przyjeżdża z całej Europy do Brukseli, by zrelacjonować tę imprezę.

Więcej informacji o tegorocznej edycji wydarzenia dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka