Szukaj...
A
pl
Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań.
22 lutego 2019, Justyna Bartnicka

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie dedykowane klastrom oraz małym i średnim firmom Cluster Collaboration Day – Klastry
w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS.

Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2019 r. w Warszawie w godzinach 10:00-15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Cluster Collaboration Day poświęcony będzie przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla MŚP działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów,  zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizacje pomysłów.

Podczas wydarzenia zostaną omówione:

  • założenia konkursu INNOSUP-01-2018-2020,
  • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC),
  • konkurs COSME,
  • konkurs dla Klastrów Kluczowych,
  • ekosystem mazowieckich klastrów jako przykład synergii,
  • Regionalne Inteligentne Specjalizacje i platforma S3,która wspiera kraje i regiony UE w opracowywaniu, wdrażaniu i przeglądach ich Strategii Badań i Rozwoju dla Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

Spotkanie poprowadzą eksperci z Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckiej Agencji Rozwoju Mazowsza oraz beneficjenci programów Horyzont 2020 i COSME.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka