Szukaj...
A
pl
8. Europejski Szczyt Regionów i Miast
od 14 marca 2019 do 15 marca 2019, Justyna Bartnicka

W dniach 14-15 marca w Bukareszcie odbędzie się 8. Europejski Szczyt Regionów  i Miast, organizowany przez Europejski Komitet Regionów, rumuńską prezydencję w Radzie UE oraz Stowarzyszenie Gmin Rumuńskich.

Będzie to największe spotkanie burmistrzów, przewodniczących regionów oraz innych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Unii Europejskiej.

Szczyt, który odbędzie się pod hasłem „Odnowiona Europa”, skupi się na wkładzie unijnych przedstawicieli i regionalnych władz w umacnianie europejskiej demokracji, zapewnianie solidarności, budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej Europy oraz promowanie europejskiej spójności i pogłębianie więzi z obywatelami, zwłaszcza
w perspektywie nadchodzących wyborów europejskich.

Uczestnicy szczytu będą dyskutować nad skutkami, jakie przyniosą regionom i miastom negocjacje w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE. Dyskusje
w Bukareszcie będą też dotyczyć: przyszłości polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich UE na okres 2021-2027, a także migracji
i integracji.

W dwudniowym spotkaniu udział weźmie ok. 1000 uczestników, w tym co najmniej 500 polityków lokalnych i regionalnych i około 300 członków Komitetu Regionów; spodziewani są też unijni przywódcy. Zaproszonych zostanie także ponad 100 dziennikarzy z wszystkich państw członkowskich. Szczytowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka