Search...
A
pl
Raport z badania pn. ,,Oferta Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorców województwa podkarpackiego”
January 2 2024, Piotr Pernak

Instytucje Otoczenia Biznesu pełnią istotną rolę w podnoszeniu poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu. Zajmują ważne miejsce w układzie działań strategicznych podejmowanych w województwie podkarpackim. Istotne jest zatem zapewnianie odpowiednich warunków do ich rozwoju i systematycznego podnoszenia jakości świadczonych usług. W tym celu Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił firmie Openfield przeprowadzenie badania i sporządzenie raportu pn. ,,Oferta Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorców województwa podkarpackiego”. Celem głównym przeprowadzonego badania było określenie dostępności oferty IOB działających na obszarze województwa podkarpackiego dla regionalnych przedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału na firmy zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich i poza nimi. Realizacja badania przyczyniła się do identyfikacji zapotrzebowania na usługi świadczone przez IOB na obszarze województwa podkarpackiego, aby w przyszłości zapewnić przedsiębiorstwom możliwość skorzystania z komplementarnego katalogu wysokiej jakości usług wspomagających rozwój biznesu.

Raport dostępny jest w zakładce Dokumenty.

 

Piotr Pernak