Search...
A
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – raport końcowy 26.11.2021 pdf 3mb
pdf (Polski) Konsultacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 03.08.2021 pdf 6mb
pdf (Polski) Badania “Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019” 08.03.2021 pdf 47mb
pdf (Polski) Raport z badania „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2020” 08.03.2021
pdf 3mb
pdf (Polski) Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0 18.12.2020
pdf 13mb
pdf (Polski) Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego – Informacja i telekomunikacja 18.12.2020
pdf 2mb
pdf (Polski) System innowacji w województwie podkarpackim 18.12.2020
pdf 2mb
pdf (Polski) Raport z potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw 08.01.2020 pdf 1mb
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb
pdf Aviation & Cosmonautics – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 908kb
pdf Automotive – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 982kb
pdf ICT – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 931kb
pdf Quality of Life – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 1mb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji 2016 – Aktualizacja 2016 22.10.2018 pdf 1mb
Download Acrobat Reader Download Acrobat Reader