Search...
A
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji 28.10.2022 pdf 3mb
pdf (Polski) Raport z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku podstawowego pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji dla Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027 Wersja 2.0 20.10.2022 pdf 920kb
pdf (Polski) Raport z Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego – 2021 r. 09.08.2022 pdf 9mb
pdf (Polski) Ewaluacja ex-ante Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 27.01.2022 pdf 3mb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 13.01.2022 pdf 7mb
pdf Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Province for 2021-2030 13.01.2022 pdf 7mb
pdf (Polski) Raport z konsultacji społecznych RSI 09.12.2021 pdf 1mb
pdf (Polski) Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – raport końcowy 26.11.2021 pdf 10mb
pdf (Polski) Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 03.08.2021 pdf 6mb
pdf (Polski) Badania “Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019” 08.03.2021 pdf 47mb
pdf (Polski) Raport z badania „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2020” 08.03.2021 pdf 3mb
pdf (Polski) Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0 18.12.2020 pdf 13mb
pdf (Polski) Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego – Informacja i telekomunikacja 18.12.2020 pdf 2mb
pdf (Polski) System innowacji w województwie podkarpackim 18.12.2020 pdf 2mb
pdf (Polski) Raport z potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw 08.01.2020 pdf 1mb
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb
pdf Aviation & Cosmonautics – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 908kb
pdf Automotive – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 982kb
pdf ICT – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 931kb
pdf Quality of Life – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 1mb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji 2016 – Aktualizacja 2016 22.10.2018 pdf 1mb
Download Acrobat Reader Download Acrobat Reader