Search...
A
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego za rok 2022 02.01.2024 pdf 1mb
pdf (Polski) Oferta Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorców województwa podkarpackiego 02.01.2024 pdf 2mb
pdf (Polski) Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji 28.10.2022 pdf 2mb
pdf (Polski) Raport z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku podstawowego pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji dla Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027 Wersja 2.0 20.10.2022 pdf 920kb
pdf (Polski) Raport z Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego – 2021 r. 09.08.2022 pdf 9mb
pdf (Polski) Ewaluacja ex-ante Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 27.01.2022 pdf 3mb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 13.01.2022 pdf 7mb
pdf Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Province for 2021-2030 13.01.2022 pdf 7mb
pdf (Polski) Raport z konsultacji społecznych RSI 09.12.2021 pdf 1mb
pdf (Polski) Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – raport końcowy 26.11.2021 pdf 10mb
pdf (Polski) Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 03.08.2021 pdf 6mb
pdf (Polski) Badania “Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019” 08.03.2021 pdf 47mb
pdf (Polski) Raport z badania „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2020” 08.03.2021 pdf 3mb
pdf (Polski) Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0 18.12.2020 pdf 13mb
pdf (Polski) Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego – Informacja i telekomunikacja 18.12.2020 pdf 2mb
pdf (Polski) System innowacji w województwie podkarpackim 18.12.2020 pdf 2mb
pdf (Polski) Raport z potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw 08.01.2020 pdf 1mb
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb
pdf Aviation & Cosmonautics – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 908kb
pdf Automotive – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 982kb
pdf ICT – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 931kb
pdf Quality of Life – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 1mb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji 2016 – Aktualizacja 2016 22.10.2018 pdf 1mb
Download Acrobat Reader Download Acrobat Reader