Today is: Friday 05.03.2021
Search...
pl
Today is: Friday 05.03.2021
Search...
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0 18.12.2020
pdf 5mb
pdf (Polski) Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego – Informacja i telekomunikacja 18.12.2020
pdf 2mb
pdf (Polski) System innowacji w województwie podkarpackim 18.12.2020
pdf 2mb
pdf (Polski) Raport z potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw 08.01.2020 pdf 1mb
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb
pdf Aviation & Cosmonautics – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 908kb
pdf Automotive – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 982kb
pdf ICT – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 931kb
pdf Quality of Life – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 1mb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji 2016 – Aktualizacja 2016 22.10.2018 pdf 1mb
Download Acrobat Reader