Today is: Tuesday 24.11.2020
Search...
pl
Today is: Tuesday 24.11.2020
Search...
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Raport z potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw 08.01.2020 pdf 1mb
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb
pdf Aviation & Cosmonautics – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 908kb
pdf Automotive – Action plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 982kb
pdf ICT – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 931kb
pdf Quality of Life – Action Plan 2016 – Polish 23.10.2018 pdf 1mb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji 2016 – Aktualizacja 2016 22.10.2018 pdf 1mb
Download Acrobat Reader