Search...
A
pl

Calendar of events

Raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2021. Ankiety monitorujące.

W związku z realizacją badania z monitoringu Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego zapraszamy do wypełnienia ankiet monitorujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego, przygotowanych dla grupy interesariuszy dla każdej ze specjalizacji ...

Projekt podręcznika i warunków pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

Wspólny Sekretariat Interreg Europa udostępnił na stronie programu projekty dokumentów dotyczących pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 (termin naboru: 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku): Interreg Europe first call ...

Show more