Search...
A
pl

Calendar of events

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

17 stycznia br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Jest to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie ...

Prośba o przesłanie informacji na temat przedsięwzięć w strategiczną infrastrukturę badawczą.

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Podkarpackiego (KP), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 instytucje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie projektów z zakresu infrastruktury ...

Show more