Search...
A
pl

Calendar of events

Nabór na wyjazd interesariuszy RSI do Brukseli

Wyjazd na Europejską Konferencję Klastrów w Brukseli Konferencja ma na celu zaangażowanie zainteresowanych stron w dyskusje na temat bieżących inicjatyw Komisji Europejskiej, gromadzenie informacji zwrotnych na temat priorytetów na ...

Nabór na wyjazd interesariuszy do Kraju Saary – Saarland, Niemcy

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego planuje organizację wizyty studyjnej dla interesariuszy Regionalnego Systemu Innowacji, przedstawicieli firm i instytucji działających w branży motoryzacyjnej z terenu województwa podkarpackiego do ...

Show more