Search...
A
pl
Pomoc dla mikro przedsiębiorców w obliczu pandemii COVID-19
March 20 2020, Piotr Pernak

ZUS – na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

stan prawny na dzień 19 marca 2020 r.

Jeżeli z uwagi na panująca epidemię, znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, zgodnie z zarządzeniem prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS, możesz złożyć wniosek o odroczenie (a nawet umorzenie) terminu zapłaty składek za ubezpieczenia społeczne za miesiąc luty-marzec- kwiecień!

Składając wniosek, niezbędne jest złożenie oświadczenia, w którym należy wskazać jak pandemia COVID-19 wpłynęła na brak możliwości opłacenia przez Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne.
Odroczyć możesz zapłatę składek na:

  • ubezpieczenia społeczne;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • Fundusz Pracy;
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Korzystając z odroczenia (bądź umorzenia|) możesz liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przed egzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania wobec Ciebie sankcji.

Więcej informacji

Piotr Pernak