Search...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji “Motoryzacja” -21 lutego 2020
February 17 2020, Paweł Gmyrek

21 lutego o godzinie 12:30 odbędzie się kolejne posiedzenie Panelu Inteligentnej Specjalizacji “Motoryzacja”. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy.

Prosimy o potwierdzanie swojego udziału do 19 lutego do godz. 12:00. Potwierdzenia prosimy przesyłać na adres mailowy: p.gmyrek@podkarpackie.pl

Agenda spotkania:

12.30  Przyjazd i rejestracja uczestników

13:00  – lunch powitalny

14:00 – 16:00 –   Sesja robocza – Podsumowanie aktywności Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji oraz planowanie działań doskonalących sieciowanie firm, sektora B+R oraz Instytucji Otoczenia Biznesu (ThinkTank oraz start-upy w przemyśle motoryzacyjnym)

Dyskusja potencjalnych kierunków wsparcia unijnego na  rozwój przedsiębiorczości i cyfryzacji gospodarki regionu w ramach nowego RPO WP na lata 2021-2027

 16:30 – 17:00 – przerwa kawowa

17:00 – 19:00 – Sesja robocza  – „Fundusze na Innowacje” – prezentacja i dyskusja możliwości wsparcia nowych inicjatyw  związanych z rozwojem branży motoryzacyjnej na Podkarpaciu.  Możliwości wsparcia projektów branży automotive przez Bank Gospodarstwa Krajowego (przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego)

Paweł Gmyrek