Search...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji – Motoryzacja
June 21 2021, Justyna Bartnicka

Samorząd Województwa jest w trakcie procesu tworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 – dokumentu zawierającego katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów/branż.

Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, w ramach prac nad nową Strategią, organizuje Panel Inteligentnej Specjalizacji Motoryzacja. Będzie to spotkanie poświęcone identyfikacji specjalizacji w ramach Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

Podczas panelu poruszony zostanie temat identyfikacji obszarów, które obejmie Inteligentna Specjalizacja Motoryzacja, a także kluczowych technologii, które odgrywać będą istotną rolę w perspektywie do 2030 roku. Dyskusja będzie dotyczyć także właściwych dla branży motoryzacyjnej kodów PKD, co pozwoli na precyzyjne określenie tego obszaru specjalizacji.

W celu właściwego ustalenia zakresu niezbędnego wsparcia dla rozwoju specjalizacji, niezbędny jest Państwa wkład jako praktyków, osób od lat zaangażowanych w działania na rzecz branży motoryzacyjnej w regionie.

Spotkanie w formule online odbędzie się 2 lipca o godzinie 8:30.

Rejestracji uczestników można dokonać na adres: p.gmyrek@podkarpackie.pl do 1 lipca do godziny 13:00.

Link umożliwiający uczestnictwo zostanie przesłany przed spotkaniem dla zarejestrowanych uczestników.

Justyna Bartnicka