Search...
A
pl
Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego
June 24 2021, Piotr Pernak

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął przygotowanie nowej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. Na potrzeby trafnego opracowania tego dokumentu konieczne jest pozyskanie wiedzy w zakresie wdrażania koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego oraz zidentyfikowanie obszarów implementacji rozwiązań z zakresu GOZ w podkarpackich przedsiębiorstwach. W tym celu została zainicjowana realizacja badania pt. Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego.

Celem głównym badania jest ocena potencjału podkarpackich przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym na tle kraju.

W ramach badania będzie realizowana ankieta adresowana do przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, w tym należących do inteligentnych specjalizacji regionu, a także wywiady pogłębione m.in. z przedsiębiorcami, przedstawicielami klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Badanie jest realizowane w terminie od  czerwca do października br. przez firmę Wroconsult Sp. z o.o., ul. Siedlecka 26, 54-101 Wrocław wspólnie z firmą  Ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 10/1B, 54-001 Wrocław. 

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu.

Piotr Pernak