Search...
A
pl
Nabór na wyjazd interesariuszy RSI do Brukseli
April 3 2024, Justyna Bartnicka

Wyjazd na Europejską Konferencję Klastrów w Brukseli

Konferencja ma na celu zaangażowanie zainteresowanych stron w dyskusje na temat bieżących inicjatyw Komisji Europejskiej, gromadzenie informacji zwrotnych na temat priorytetów na rok 2024 i zachęcanie do działań oddolnych. Opierając się na zaleceniach grupy ekspertów ds. klastrów
z końca 2022 r., konferencja umożliwi wgląd w to, w jaki sposób zainteresowane strony integrują i wdrażają wizję Komisji Europejskiej
w terenie, przyczyniając się do ścieżek transformacji.

Konferencja będzie poświęcona także kluczowym tematom – zielonej transformacji, transformacji cyfrowej i budowaniu odporności – zapewniając dogłębne spojrzenie na kluczowe czynniki, takie jak umiejętności, finansowanie i technologia. Konferencja podniesie świadomość na temat roli klastrów, Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów oraz pobudzi debatę na temat możliwych działań klastrów
w kształtowaniu przyszłości Jednolitego Rynku UE.

Województwo Podkarpackie (Województwo) w ramach realizacji projektu własnego pn. „Podkarpackie – Inteligentny Region”, organizuje wyjazd dla max. 6 interesariuszy – przedstawicieli klastrów z terenu województwa podkarpackiego na to wydarzenie.

Celem uczestnictwa w Europejskiej Konferencji Klastrów jest umożliwienie podkarpackim klastrom nawiązania współpracy pomiędzy klastrami poprzez wspólne inicjatywy i tworzenie sieci kontaktów. Konferencja o tak olbrzymim zasięgu stanowi także doskonałą platformę do wymiany opinii, informacji o wsparciu unijnym oraz przygotowania klastrów na nowe formy wspierania rozwoju.

Strona wydarzenia: https://europeanclusterconference2024.eu/

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00.

Zgłoszenia powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres: j.bartnicka@podkarpackie.pl na załączonym wzorze (karta zgłoszeniowa uczestnika), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 743 32 36 – Justyna Bartnicka lub za pośrednictwem poczty e-mail: j.bartnicka@podkarpackie.pl

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa:

Europejska Konferencja Klastrów Bruksela

Klauzula Informacyjna RODO

Karta Zgłoszeniowa Uczestnika Europejska Konferencja Klastrów

Załącznik Nr 1 Wzór Umowy

 

Justyna Bartnicka