Szukaj...
A
pl
Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji
28 października 2022, Piotr Pernak

Celem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 jest transformacja systemu gospodarczego województwa podkarpackiego w kierunku gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, uwzględniającej aspiracje przedsiębiorców, społeczeństwa oraz globalne uwarunkowania rozwoju. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest współpraca wszystkich elementów tworzących regionalny system innowacji. Dlatego też istotne jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań służących wzmocnieniu ich zaangażowania. W tym celu Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił Instytutowi Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych IBERiS Krzysztof Piróg opracowanie ekspertyzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji. W jej wyniku powstał katalog praktyk stosowanych z powodzeniem w innych regionach kraju i Europy, które mogą zostać wdrożone również w województwie podkarpackim.

Ekspertyza dostępna jest w zakładce Dokumenty.

Piotr Pernak