Szukaj...
A
pl
Znajdź odpowiedź
Sortuj według
Tytuł Data dodania Kategoria Format pliku Rozmiar pliku Pobieranie
pdf Raport z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku podstawowego pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji dla Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027 Wersja 2.0 20.10.2022 pdf 920kb
pdf Raport z Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego – 2021 r. 09.08.2022 pdf 9mb
pdf Ewaluacja ex-ante Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 27.01.2022 pdf 3mb
pdf Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – raport końcowy 26.11.2021 pdf 10mb
pdf Badania „Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019” 08.03.2021 pdf 47mb
pdf Raport z badania „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2020” 08.03.2021 pdf 3mb
pdf Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0 18.12.2020 pdf 13mb
pdf System innowacji w województwie podkarpackim 18.12.2020 pdf 2mb
pdf Raport z potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw 08.01.2020 pdf 1mb
pdf Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb