Szukaj...
A
pl
Klastry o klastrach w Gdańsku
31 października 2023, Paweł Rak

Województwo Podkarpackie w ramach realizacji projektu własnego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, planuje organizację wyjazdu dla max. 5 interesariuszy – reprezentantów klastrów z terenu województwa podkarpackiego na Kongres Klastrów Polskich w Gdańsku.

Kongres Klastrów Polskich jest cyklicznym wydarzeniem poświęconym omówieniu najnowszych trendów w polityce klastrowej i stymulowanie dyskusji na wysokim szczeblu na temat wyzwań i potrzeb, którymi należy się zająć, lepiej wykorzystując potencjał klastrów. Hasłem przewodnim IX edycji wydarzenia będzie „Siła współpracy, czyli Klastry w polityce rozwoju kraju i regionów”.

Propozycja wyjazdu skierowana jest do interesariuszy podkarpackiego systemu innowacji- przedstawicieli klastrów prowadzących działalność na obszarze województwa podkarpackiego.

W ramach dofinansowania udziału w Kongresie Klastrów Polskich w Gdańsku oferujemy pokrycie kosztów transportu na trasie Rzeszów-Gdańsk-Rzeszów, koszty noclegów ze śniadaniami (2 noclegi) w Gdańsku oraz obiadokolację w dniu 08.11.2023 r.

Planowany wylot: 7 listopada 2023 r. (wtorek).

Planowany powrót: 9 listopada 2023 r. (czwartek).

Z uczestnikami powyższego wydarzenia zostaną podpisane umowy regulujące wzajemne zobowiązania w kontekście przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od uczestników wymagane będzie przygotowanie krótkiego sprawozdania podsumowującego udział w wydarzeniu.

Zgłoszenia proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: i.delikat@podkarpackie.pl, nie później jednak niż do 02 listopada 2023 r., do godz. 14:00  (dany klaster może zgłosić tylko jednego przedstawiciela, który dokonał wcześniejszej rejestracji uczestnictwa na stronie Organizatora Kongresu). O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Województwo Podkarpackie jako Organizator wyjazdu interesariuszy zastrzega sobie prawo do zamknięcia rekrutacji w przypadku wcześniejszego otrzymania pięciu zgłoszeń od przedstawicieli klastrów.

Projekt umowy

Strona wydarzenia: https://9kongres.klastrypolskie.pl/

Paweł Rak