Szukaj...
A
pl
Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
31 grudnia 2021, Piotr Pernak

Zarząd Województwa podkarpackiego przyjął projekt: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP. To nazwa nowego programu regionalnego. Dokument ten trafi do jak najszerszego grona odbiorców w województwie, w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, różnych podmiotów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz wszelkich środowisk, działających na rzecz dalszego rozwoju regionu i zainteresowanych poprawą życia i funkcjonowania na Podkarpaciu. Wszystko po to, by końcowa forma programu była jak najlepiej dopracowana i zgodna z potrzebami wszystkich mieszkańców regionu.

Konsultacje społeczne projektu programu

Uwagi, opinie, wnioski do projektu FEP można składać poprzez:

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
al. Ł.Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów

Swoje opinie, uwagi, wnioski i sugestie do projektu można kierować od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminowości zgłoszenia uwag przesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Do pobrania:

Projekt programu FEP 2021- 2027

Konferencje konsultacyjne w regionie

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i wywołać społeczną dyskusję na temat FEP 2021 – 2027, w czterech miastach regionu zorganizowane zostaną konferencje konsultacyjne, w których będzie można wziąć udział osobiście lub on-line. Wszystkie konferencje będzie można obejrzeć także na platformie You Tube.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dotyczący danej lokalizacji, dostępny w Informacji o konferencjach.

Wysłuchanie publiczne

Dodatkowo w dniu 2 lutego 2022 r. za pośrednictwem stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych Instytucji Zarządzającej odbędzie się wysłuchanie publiczne. Szczegółowe informacje będą dostępne w terminie późniejszym.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowe www.rpo.podkarpackie.pl 

 

 

Piotr Pernak