Search...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji „Jakość życia – obszar Turystyka”
September 1 2020, Piotr Pernak

Panel Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Jakość życia – obszar Turystyka” odbył się 31 lipca 2020 r. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną spotkanie zrealizowano w formie zdalnej telekonferencji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branży turystycznej, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Zespół Ekspercki opracowujący Regionalną Strategie Innowacji na lata 2021 – 2030 oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Podczas Panelu zostały przedstawione prezentacje dotyczące:

  • Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji – Kryteria wyboru inteligentnych specjalizacji zgodnie z zaleceniami /wytycznymi Komisji Europejskiej.
  • Stan i potencjał podkarpackiej turystyki w świetle statystyki publicznej.

Następnie zaproszeni goście dyskutowali na temat mocnych i słabych stron branży turystycznej w regionie.

 

Piotr Pernak