Search...
A
pl
Raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2021. Ankiety monitorujące.
March 21 2022, Anna Tendera-Cioch

W związku z realizacją badania z monitoringu Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego zapraszamy do wypełnienia ankiet monitorujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego, przygotowanych dla grupy interesariuszy dla każdej ze specjalizacji – z sektorów tworzących i wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji.

Linki do ankiet:

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA https://forms.gle/z6bdH6buqfsg8qrw8

JAKOŚĆ ŻYCIA https://forms.gle/fMtUe3RTmkaesgcj6

MOTORYZACJA https://forms.gle/CmobN868Y9Am13Sx5

ICT https://forms.gle/n13qZwRxLWB7KzqP6

Anna Tendera-Cioch