Search...
A
pl
Raport z konsultacji społecznych RSI
December 9 2021, Piotr Pernak

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 302/5960/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP).

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 t.j.) projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały 47 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. od 5 sierpnia do 20 września 2021 r.

Spotkania konsultacyjne miały charakter otwarty i realizowane były na obszarze całego województwa, by zapewnić możliwość wzięcia w nich udziału wszystkim zainteresowanym partnerom gospodarczym i społecznym.

Na skutek przeprowadzonych konsultacji społecznych otrzymano szereg uwag, opinii i postulatów zebranych w trakcie debaty publicznej. Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 stanowi całościowe ujęcie przekazanych uwag, które wykorzystane zostaną do przygotowania ostatecznej wersji RSI WP. Głównym celem przygotowanego Raportu jest przedstawienie przebiegu konsultacji.

Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)

Piotr Pernak