Search...
A
pl
Podkarpacka Rada Innowacyjności
December 2 2021, Anna Tendera-Cioch

W dniu 1 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Posiedzenie poświęcone było zapoznaniu rady z „Raportem z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030 (RSI WP)”. Podstawowym celem sporządzenia Raportu było przedstawienie przebiegu konsultacji, które odbywały się w sierpniu i wrześniu 2021 roku. Raport stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii i postulatów, które następnie posłużą do uzupełnienia RSI WP. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu dyskusji rada podjęła uchwałę rekomendującą przyjęcie raportu z konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 oraz uchwalenie ostatecznego kształtu dokumentu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWP

Anna Tendera-Cioch