Search...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji – Informacja i telekomunikacja
June 15 2021, Paweł Gmyrek

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa jest w trakcie procesu tworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 – dokumentu zawierającego katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów/branż.

Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, w ramach prac nad nową Strategią, organizuje Panel Inteligentnej Specjalizacji Informacja i telekomunikacja. Będzie to spotkanie poświęcone identyfikacji specjalizacji w ramach Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

Podczas panelu poruszony zostanie temat identyfikacji obszarów, które obejmie Inteligentna Specjalizacja ICT, a także kluczowych technologii, które odgrywać będą istotną rolę w perspektywie do 2030 roku. Dyskusja będzie dotyczyć także właściwych dla branży informatycznej kodów PKD, co pozwoli na precyzyjne określenie tego obszaru specjalizacji.

W celu właściwego ustalenia zakresu niezbędnego wsparcia dla rozwoju specjalizacji, niezbędny jest Państwa wkład jako praktyków, osób od lat zaangażowanych
w działania na rzecz branży informatycznej.

Spotkanie w formule online odbędzie się 21 czerwca o godzinie 12:00.

Rejestracji uczestników można dokonać na adres: p.gmyrek@podkarpackie.pl do 18 czerwca do godziny 13:00.

Link umożliwiający uczestnictwo zostanie przesłany przed spotkaniem dla zarejestrowanych uczestników.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Paweł Gmyrek