Search...
A
pl
Nabór na wyjazd interesariuszy do Kraju Saary – Saarland, Niemcy
March 5 2024, Piotr Pernak

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego planuje organizację wizyty studyjnej dla interesariuszy Regionalnego Systemu Innowacji, przedstawicieli firm
i instytucji działających w branży motoryzacyjnej z terenu województwa podkarpackiego do Kraju Saary (Niemcy) w dniach 13 -16 marca 2024 roku.

W ramach projektu pn. „Podkarpackie – Inteligentny Region” finansowanego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 1 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie 1.5 Regionalne Inteligentne Specjalizacje istnieje możliwość finansowania udziału regionalnych interesariuszy w wydarzeniach krajowych i zagranicznych.

Oferujemy pokrycie:

  • kosztów biletów lotniczych
  • noclegów w hotelu wraz ze śniadaniem

 

Wylot w środę 13.03.2024 r. – powrót w sobotę 16.03.2024 r.

Z uczestnikami powyższego wydarzenia zostaną podpisane umowy regulujące wzajemne zobowiązania w kontekście przedmiotowego przedsięwzięcia (wzór w załączeniu).

Od uczestników wymagane będzie przygotowanie krótkiego sprawozdania.

Zainteresowanych  prosimy o zgłoszenie na adresy mailowe: i.delikat@podkarpackie.pl. W związku z ograniczonymi środkami przeznaczonymi na realizację zadania i dynamicznie zmieniającymi się cenami liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości wzięcia udziału w wizycie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 7 marca 2024 roku do godziny 14.00.

Wzór Umowy Saara

Piotr Pernak