Search...
A
pl
Konferencja – Kondycja współczesnej rodziny w obliczu zagrożenia zjawiskiem depopulacji
December 12 2019, Piotr Pernak

W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję Kondycja współczesnej rodziny w obliczu zagrożenia zjawiskiem depopulacji, organizowaną przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne funkcjonujące w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badania realizowanego w ramach projektu partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji. Tematyka obejmować będzie zagadnienia funkcji oraz wybranych warunków życia współczesnych rodzin. Przedstawione zostaną prognozy dotyczące zmian demograficznych i natężenia procesów depopulacyjnych.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli sektora rządowego, naukowego, społecznego oraz samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Hotelu Hilton Garden Inn, al. Majora W. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12 grudnia br. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego http://www.rot.podkarpackie.pl w zakładce Projekt „Rodzina”/ Konferencja.

Osobami do kontaktu są: Pani Małgorzata Piech tel. 17 747 63 13 oraz Pani Magdalena Kowalik tel. 17 747 67 82 – pracownicy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Program konferencji

Piotr Pernak