Search...
A
pl
Warsztaty PXL – Poznań
March 7 2019, Justyna Bartnicka

Warsztaty PXL dotyczące wymiany wiedzy i uczenia się na temat rewizji strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji są organizowane przez Platformę S3 we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 7 marca 2019 r. Spotkanie to skupia decydentów krajowych, regionalnych
i subregionalnych z Krajów UE oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Podczas warsztatów poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Rola monitorowania i informacji ewaluacyjnych w procesie weryfikacji RIS3. Gdzie należy położyć nacisk podczas przeglądu RIS3 (np. postęp w obszarach priorytetowych, otoczenie instytucjonalne, proces kształtowania polityki, zaangażowanie interesariuszy, koordynacja między podmiotami)?
  • Jakie są główne wyzwania związane z utrzymaniem procesu RIS3?
  • Jakie inne elementy należy uwzględnić przy przeglądzie RIS3?

Warsztaty poświęcone RIS3 są częścią nowej serii warsztatów opartych na metodologii wzajemnej oceny opracowanej przez Platformę S3.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka