Search...
A
pl
Forum Czystego Powietrza – Bratysława
od November 28 2019 do November 29 2019, Justyna Bartnicka

W listopadzie 2017 r. odbyło się pierwsze forum UE na temat czystego powietrza w Paryżu. Forum zakończyło się wyraźnym przesłaniem: rozwiązania mające na celu dalszą poprawę jakości powietrza są w zasięgu ręki, ale aby skutecznie zaradzić zanieczyszczeniu powietrza, musimy współpracować we wszystkich sektorach gospodarki, na różnych poziomach decyzyjnych, we wszystkich obszarach polityki i wspólnie z obywatelami.
Komisja Europejska organizuje, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej, drugie forum UE na temat czystego powietrza w dniach 28–29 listopada 2019 r. w Bratysławie.
Forum skupi się na czterech tematach: jakość powietrza i zdrowie; jakość powietrza i energia; jakość powietrza i rolnictwo oraz mechanizmy finansowania czystego powietrza. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka