Search...
A
pl
WEBINARIUM – Partnerstwa Europejskie w Horyzoncie Europa
October 27 2022, Piotr Pernak

Biuro NCBR w Brukseli | BSP serdecznie zaprasza do udziału w webinarium o Partnerstwach Europejskich w Horyzoncie Europa. Wydarzenie, współorganizowane przez brukselskie biura wspierające współpracę B+R+I z Cypru, Grecji, Litwy, Polski, Słowenii i Węgier, które odbędzie się w poniedziałek 7 listopada 2022 r. w godz. 10.00-12.00. Wydarzenie w całości odbędzie się w języku angielskim. Partnerstwa europejskie, jako kluczowe narzędzie wdrażania programu „Horyzont Europa”, łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i publicznych w celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań stojących przed Europą, poprzez wspólne inicjatywy badawcze i innowacyjne. Mają one znacząco przyczynić się do realizacji priorytetów polityki UE. Partnerstwa są jednym z najważniejszych mechanizmów skłaniających przemysł, naukę i rządy do współpracy i inwestowania w strategiczne sektory zaawansowanych technologii oraz przybliżania zaawansowanych rozwiązań B+I do rynku. Ponieważ Komisja podejmuje i rozważa nowe wysiłki w celu zapewnienia skutecznej synergii, zarówno między partnerstwami, jak i z innymi funduszami i programami, planujemy omówić zaangażowanie interesariuszy w wybranych partnerstwach współprogramowanych koordynowanych przez stowarzyszenia naukowe: A.SPIRE i EFFRA. Naszym celem jest omówienie zarówno zakresu, jak i korzyści z uczestnictwa w partnerstwach. Równoległym celem webinarium jest identyfikacja potencjalnych przeszkód utrudniających włączenie większej liczby firm i organizacji badawczych z naszych krajów do Partnerstw Europejskich.

Spotkanie moderować będzie Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor Biura NCBR w Brukseli.

REJESTRACJA → How to make the most of the European Partnerships in Horizon Europe?

AGENDA

Piotr Pernak