Today is: Thursday 15.04.2021
Search...
pl
Today is: Thursday 15.04.2021
Search...
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji 2016 – Aktualizacja 2016 22.10.2018 pdf 1mb