Search...
A
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 13.01.2022 pdf 4mb
pdf (Polski) Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 03.08.2021 pdf 6mb
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb
pdf (Polski) Regionalna Strategia Innowacji 2016 – Aktualizacja 2016 22.10.2018 pdf 1mb