Search...
A
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji 28.10.2022 pdf 3mb
pdf (Polski) Raport z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku podstawowego pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji dla Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027 Wersja 2.0 20.10.2022 pdf 920kb
pdf (Polski) Raport z konsultacji społecznych RSI 09.12.2021 pdf 1mb