Search...
A
pl
Find the answer
Sort By
Title Date of addition Category File format File size Download
pdf (Polski) Raport z Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego – 2021 r. 09.08.2022 pdf 9mb
pdf (Polski) Raport z konsultacji społecznych RSI 09.12.2021 pdf 1mb
pdf (Polski) Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego – raport końcowy 26.11.2021 pdf 3mb
pdf (Polski) Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnej Specjalizacji RIS 3 08.01.2020 pdf 949kb