Dziś jest: poniedziałek 19.11.2018
Szukaj...
pl
Dziś jest: poniedziałek 19.11.2018
Szukaj...
pl
RAMY STRATEGII
24 października 2018, Piotr Czerepiuk

Przestawione w niniejszym dokumencie RAMY STRATEGII KOMUNIKACJI KIS sformułowane zostały w oparciu o wyniki badań obejmujących kilka etapów. W pierwszej kolejności przeprowadzona została analiza semiotyczna, której celem była identyfikacja kontekstów i kodów kulturowych dla pojęcia inteligentnych specjalizacji. W drugim kroku przeprowadzone zostały badania jakościowe (wywiady indywidualne i grupowe) których rezultatem było pogłębienie wiedzy na temat założeń projektu Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji oraz identyfikacja wyzwań dla komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Oprócz tego badania pozwoliły na częściową identyfikację skojarzeń/znaczeń jakie wywołują komunikaty dotyczące inteligentnych specjalizacji (oraz skrótów KIS i RIS). Trzecim etapem badań, były badania ilościowe (ankiety CAWI), dzięki którym możliwe było uzupełnienie identyfikacji tych skojarzeń/znaczeń w grupie przedsiębiorców.

 

Piotr Czerepiuk