Szukaj...
A
pl
Pomoc dla przedsiębiorców z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
01 lutego 2023, Piotr Pernak

Instytucje Unii Europejskiej ustanowiły specjalny fundusz europejski w celu finansowego wsparcia podmiotów poszkodowanych przez brexit. Fundusz ten to tzw. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Zasady udzielania pomocy z funduszu określa opublikowane rozporządzenie w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Rodzaje pomocy dla przedsiębiorców

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, następujących rodzajów pomocy:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej,
  • pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
  • pomocy na udział MŚP w targach,
  • pomocy szkoleniowej,
  • pomocy de minimis.

Pomoc może być udzielana w formie dotacji. W rozporządzeniu określono zasady kumulacji pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pobrexitowa-rezerwa-dostosowawcza

 

Piotr Pernak