Search...
A
pl
Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
January 30 2023, Piotr Pernak

17 stycznia br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Jest to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/aktualnosci/szop-programu-feng-2021-2027/

Piotr Pernak